Comsat, mestgassen
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Het werken met en het verwerken van mest is minder onschuldig dan het in eerste instantie lijkt.
Vooral in afgesloten ruimtes zoals mestkelders, gierputten, mestsilo's en uitrij-tanks kunnen zich levensgevaarlijke gassen ophopen. Jaarlijks vinden er ook in Nederland diverse ongelukken met mestgassen plaats.
Sinds 1980 zijn er in Nederland alleen al 29 personen omgekomen bij ongelukken met mestgassen.
Iedereen herinnert zich nog wel het ongeluk in Makkinga waarbij drie personen om het leven kwamen bij een mestsilo.
Een vierde persoon raakte zwaar gewond.
Elk jaar zijn er bij het werken met mest gemiddeld 3 ongevallen te betreuren met gewonde of dodelijke slachtoffers.
Klik op de volgende links voor meer informatie en adviezen over het werken met mest.
(Linkt naar Groenkennisnet.nl).
(Linkt naar interview met Jetty Middelkoop in Veeteelt).
(Linkt naar de website van Brandweer Eibergen, zéér informatief).
Uit alle informatie blijkt, dat mestgas een zeer gevaarlijke sluipmoordenaar is.
Home
Volgende pagina
Link-1
Link-2
Link-3